Undervisningsprogram til institutionspersonale

KLIK HER FOR AT ÅBNE UNDERVISNINGSPROGRAMMET FOR INSTITUTIONSPERSONALEUndervisningsmaterialet til personale i institutioner er udviklet så det er så enkelt at bruge som muligt. Det vil sige at undervisningen bliver en aktivitet i dit daglige arbejde. Du behøver ikke forlade dit daglige arbejde for at lære.
 
Ideen er at i afholder en række undervisningslektioner á to timer – f.eks i forlængelse af et personalemøde eller hvordan det nu kan passe ind hos jer. Lektionerne kunne komme en gang hver tredje uge, men kan også frit tilpasses jeres omstændigheder.
 
Undervisningen starter med at I udfylder scoringskortet og derefter går i gang med session 1. Er I kun nogle få personer, kan I nøjes med en computerskærm, men er I flere, er det en god idé at bruge en projektor.
 
I sessionerne vil du blive præsenteret for teori om omsorg og pleje – og denne teori vil blive omsat til praktiske eksempler og konsekvenser i den daglige praksis. Dette gøres bla via en række videoeksempler.
 
Med udgangspunkt i sessionerne, vil personalegruppen planlægge forbedringer af praksis og arbejde på at udføre dem imellem sessionerne.
 
Der er lavet en håndbog til styring af sessionerne. Den giver gode råd om, hvordan man kan afholde undervisningssessionerne, motivere personalet og støtte op om læringen og udviklingen af praksis.

 
ÅBN HÅNDBOGEN HER