Добре дошли!

Добре дошли на сайта на обучителната програма FAIRstart за приемни семейства и за служители, работещи с деца, лишени от родителски грижи. Програмата ви предоставя професионално обучение в работата с деца и юноши, основано на научни изследвания. Тя е изпробвана от вашите колеги и приемни семейства по целия свят.
 
Материалът е безплатен и достъпен, необходимо е единствено да имате достъп до интернет. Ние се опитахме да разработим програма, която да не увеличава вашите разходи. Всичко това е с цел подобряване на качеството на обслужване.
 
Единствената цена е работното ви време – като лице, организация или семейство – решението ви да отделите от времето си, за да научите принципите, лежащи в основата на програмата и да разработите ваши собствени практики.
 
Програмата FAIRstart е разделена на две части. Едната част е предназначена за приемни родители, а другата част – за персонала в институциите за деца, лишени от родителски грижи.

 
 


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.