Esiet sveicināti!

Esiet sveicināti FAIRstart apmācības programmā audžuģimenēm un darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem ārpusģimenes aprūpes iestādēs. Programma piedāvā jums uz pierādījumiem balstītu, profesionālu apmācību darbam ar bērniem un pusaudžiem. Apmācības programmu praksē pārbaudījuši jūsu kolēģi un audžuģimenes visa pasaulē.
 
Materiāls pieejams bezmaksas, ja jums ir pieejams internets. Mēs esam centušies veidot programmu tā, lai tā neradītu nekādus papildu izdevumus. Šī programma ir par kvalitatīvas aprūpes uzlabošanu.
 
Vienīgās izmaksas ir darba stundas, kuras jūsu kā persona, organizācija vai ģimene, nolemsiet veltīt, lai mācītos programmas principus un attīstītu jūsu praksi.
 
FAIRstart apmācību programma ir sadalīta divas daļās. Viena daļa ir veidota audžuvecākiem un otra daļa – darbiniekiem, kuri strādā ārpusģimenes aprūpes institūcijās.