Персонал в институциите

КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА ОТИДЕТЕ НА СТРАНИЦАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ИНСТИТУЦИИТЕ


Програмата е разработена, така че да бъде лесна за ползване – обучението ще бъде част от ежедневната ви работа. Това означава, че обучението ще бъде дейност, която е част от ежедневната ви работа. Не е нужно да прекъсвате ежедневната си работа, за да го използвате.
 
Идеята е, че разполагате с няколко двучасови сесии за обучение на персонала и с тях можете да работите например по време на продължителни срещи на персонала или ккогато ви е удобно. Това може да бъде веднъж на всеки три седмици или в зависимост от възможностите, с които разполагате.
 
Първо започвате с резултатите от картата за оценка и след това продължавате с сесиите, започвайки с първата сесия. Ако сте малко хора, можете да гледате от екрана на компютъра. Ако сте повече хора обаче, е по-добре да използвате прожектор.
 
Тези сесии ще ви въведат в някои от теориите за грижи за детето и ще ви накара да разберете каква е връзката им по отношение на практическата грижа за детето. Има много примери на видео материали, които показват теорията на практика.
 
Персоналът ще планира ежедневни дейности за подобряване на работата, въз основа на тези сесии и ще ги практикува в работа между сесиите. В началото на всяка нова сесия се започва с разглеждане на практическите резултати от работата във времето след последната сесия. Стъпка по стъпк, вие ще разработите ваша собствена версия на програмата за обучение и ежедневната практика.
 
Също така разполагате и с наръчник, който ви управлява в този процес. Този наръчник ви предоставя информация за това,как да провеждате сесиите, да мотивирате персонала и да насърчавате ученето и разработването на нови практики в грижите за деца.

 
ОТВОРЕТЕ НОВОТО РЪКОВОДСТВО ТУК


 
 


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.