Кой стои зад разработването на този материал?

Тази програма за обучение е разработена с подкрепата на Европейската комисия.
 
Ние разработихме този материал в сътрудничество с различни професионалисти:
 

 • психолог с дългогодишен опит в тази сфера;
 • ръководители на приемни семейства и институции за отглеждане на деца в Европа;
 • ерсонал от институциите за закрила на детето;
 • експерти от сферата на:
  • ИКТ;
  • учебни процеси;
  • оценяване;
  • образование

Ако желаете да научите повече за проекта, посетете интернет страницата на проекта: 
 


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.