Kam jāpateicas par šo materiālu

Šī apmācību programma ir tapusi pateicoties Eiropas Komisijas atbalsta.
 
Materiāls veidots ciešā sadarbībā ar jomas speciālistiem. Savu ieguldījumu materiāla tapšanā devuši:
 

 • psihologs ar daudzu gadu pieredzi šajā jomā
 • audžuģimeņu un bērnu aprūpes iestāžu vadītāji visā Eiropā
 • darbinieki bērnu aprūpes iestādēs
 • sekojošu jomu eksperti:
  • informāciju un komunikāciju tehnoloģijas;
  • mācīšanās process;
  • novērtēšana
  • izglītošana

 
Ja vēlaties vairāk uzzināt par projektu, apmeklējiet projekta mājas lapu: 
  


Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija
[paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.